وبلاگicon
XxxIRAN ZAMINxxX
XxxIRAN ZAMINxxXدوست داشتن

دوست داشتنت بوی ِ بــــــاران می داد

 همــان قدر بی مقدمــه

همـــان قدر بی دغدغـه

فـقط یــــــــــــادت باشد مثل ِ بــــــــاران مـــَرا بـــی واسطه دوست داشته باشی...!!!

جمعه چهاردهم بهمن 1390  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

ارزش دوست داشتن


چفدر خوبه ادم یکی رو دوست داشته باشه


نه بخاطر اینکه نیازش رو بر طرف کنه


نه بخاطر اینکه کس دیگری رو نداره


نه بخاطر اینکه تنهاست


و نه از روی اجبار


بلکه بخاطر اینکه اون شخص


ارزش دوست داشتن رو داره


دوشنبه سی و یکم تیر 1392  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

بیماری

بیماری لاعلاجی ست

همه ازم قطع امیدکرده اند 

اما نمیدانند من عمریست بافکرچشمانش 

درمان شده ام


پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

 کارم از یکی بودو یکی نبود گذشته است...

من در اوج قصه گم شدم!!!!

 عشق یعنی یکی بودو یکی نابود....

پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

آخر فراموش ميشوم ...


آخر فراموش ميشوم ...

از يادها ، از خاطرات ، از عشقها ، از روزها ، از شبها  ...

ديگر كسي حتي ، سراغي از من نخواهد گرفت  ...

انگار اصلاً وجود نداشته ام و مي آيد آن روز و

 چقدر نزديك است ......

خدافظ


پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

باران که می بارد

باران که می بارد چشم هایم با آسمان به تفاهم میرسند چه وجه اشتراک لطیفی است بین

 هوای دل من با این روزهای پایانی


پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

دلم گرفته است!!!

دلــــــــــــــــم گرفته است به ايوان مي روم و انگشتانــــــــــــــــم را بر پوســــــــــــــــت كشيده ي شب مي كشم! چراغ هاي رابطه تاريكــــــــــــــــند كــــــــــــــــسي مرا به آفتاب معرفي نخواهد كــــــــــــــــرد كسي مرا به ميهماني گنجشكــــــــــــــــ ها نخواهد برد!


 پــــــــــــــــرواز را بخاطر بسپار


 پرنده مردني ستــــــــــــــــ...

پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

مي خواهم...

می خواهـــــــــــــــم بمیرم


نه اینکه قلبـــــــــــــــم از کار بایستد


و تـــــــــــــــنم سرد شود


و با خاکـــــــــــــــ یکسان شوم!


می خواهم بمیـــــــــــــــرم


نه اینکه هیچ صـــــــــــــــدایی به گوشم نرسد


و هیچ خورشیدی بر من نتابـــــــــــــــد


و از دیـــــــــــــــدن ماه و ستارگان


کور باشـــــــــــــــم


می خواهم به مرگـــــــــــــــی کاملا غیرعادی بمیرم!


مرگی شبیه بخـــــــــــــــار شدن آب


روییدن دانـــــــــــــــه


غـــــــــــــــروب خورشید


ابری شـــــــــــــــدن آسمان!


می خواهم نیســـــــــــــــت شوم


تا در دنیای دیگری ظاهـــــــــــــــر شوم


دنیایی که هنـــــــــــــــوز آن را ننامیده ام


دنیایی که مزه آن را کاملا نچشـــــــــــــــیده ام


دنیایی شبیه عالـــــــــــــــم خیال


که در آن همه چیز عادی باشـــــــــــــــد!


جز وحشت از نیـــــــــــــــستی


جز درمانـــــــــــــــدگي


جز تنهاییـــــــــــــــ!!!

پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

دلتنگ !!!

گاه دلتنــــــــــــــگ مي شوم

 

دلتنـگ تر از تــــــــــــــمام دلتنگي ها

 

حسرت ها را مي شمــــــــــــــارم

 

و باخــــــــــــــتن ها

 

و صــــــــــــــداي شکستن را!

 

نمي دانم من کدامين اميد را نااميــــــــــــــد کردم

 

و کــــــــــــــدام خواهش را نشنيدم

 

و به کدام دلتنگيــــــــــــــ خنديدم

 

كه چــــــــــــــنين دلتنگم..

.

پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

روزگار ...

تـــــــــــــــــو هم می دانی


كه روزگـــــــــــــــــار


دريـــــــــــــــــغ كرده است


فرصت ما شدن را از مـــــــــــــــــا!


مـــــــــــــــــن


بـــــــــــــــــی پنجره


بـــــــــــــــــی بهــــانه


بـــــــــــــــــی هــــوا


برای عاشقی با تـــــــــــــــــو


دل به دريـــــــــــــــــايی می زنم


كه بـــــــــــــــــرای ما شدن


تمام فرصتم بـــــــــــــــــود...

پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

شب ها !!!

شب ها که در خــــــــــــــــیابان خلوت خواب

 

پا به پای غــــــــــــــــرور و قافیه می روی

 

مرگ با لــــــــــــــــباس چین دار بلندش

 

پای پنجــــــــــــــــره ی اتاقم می آيد!

 

سوتــــــــــــــــ می زند

 

و مــــــــــــــــنتظر می ماند

 

قوطی قرص های این قــــــــــــــــلب بی قرار که سبک تر شد

 

مــــــــــــــــرگ هم بر می گردد

 

می رود سراغ سرایدار پیر همســــــــــــــــایه!

 

نه عــــــــــــــــزیز دلم

 

تازگی بوف کور هدایت را نخوانــــــــــــــــده ام

 

این ها که نوشتم حقیقت محض استــــــــــــــــ

 

باور نمی کنی ؟ یک شــــــــــــــــب به کوچه ی دلتنگ ما بکوچ

 

کنار همان درخت که پر از خــــــــــــــــاطرات خط خورده است

 

بایست و تماشــــــــــــــــا کن!

 

تا ببینی چگونه به دامــــــــــــــــن دريا و گريه می روم

 

بس کن ای دل ســــــــــــــــاده

 

صفحه صفحه برای که گــــــــــــــــريه می کنی؟؟؟

 

کتاب کبود گريه ها را آهسته ببنــــــــــــــــد

 

تا خواب بی خروس بانوی بهــــــــــــــــار را بر هم نزنی

 

گوش کن درمانده ی درد آلــــــــــــــــود

 

از پس پرده های پنجــــــــــــــــره

 

صــــــــــــــــدای سوت می آيد...

پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1392  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

وقتی که تنهایی میاد


وقتی که تنهایی میاد ، حس می کنم که بی کسم
ثانیه ها نمی گذرن ، هیچ موقع فردا نمیآد
دلم دیگه زندگی رو با اینهمه درد نمیخواد

.
.
.

دیر گاهیست که تنها شده ام قصه غربت صحرا شده ام
وسعت درد فقط سهم من است بازهم قسمت غم ها شده ام
دگر آیینه ز من بی خبر است که اسیر شب یلدا شده ام
من که بی تاب شقایق بودم همدم سردی یخ ها شده ام
کاش چشمان مرا خاک کنید تا نبینم که چه تنها شده ام…

.
.
.

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم
حتی برای “تو” که سالها منتظر در زدنت بودم

.
.
.

اگر تنهایی ام چشم مرا بست / اگر دل از تنم افتاد و بشکست
فدای قلب پاک آن عزیزی / که در هر جا که باشد یاد ما هست

.
.
.

من و غم همچون برادر ، دست الفت داده ایم
رشته ی این دوستی محکم کند تنهایی ام

.
.
.

غربت آن نیست که تنها باشی / فارغ از فتنه ی فردا باشی
غربت آن است که چون قطره ی آب / در به در ، در پی دریا باشی
غربت آن است که مثل من و دل / در میان همه کس یکه و تنها باشی

.
.

.

غریبانه شکستم من اینجا تک و تنها / دل خسته ترینم در این گوشه دنیا
ای بی خبر از عشق که نداری خبر از من / روزی تو آیی که نمانده اثر از من

.
.
.

تنهاییم را به گردن هیچکس نمی اندازم
گردن هیچکس تاب این همه سنگینی را ندارد !

.
.
.

پیش روی من تا چشم یاری میکند دریاست
چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست
در این ساحل که من افتاده ام خاموش
غمم دریا ، دلم تنهاست


شنبه بیست و ششم اسفند 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

هر روز دیوآنـﮧ تــَـر از دیروز !


هر روز دیوآنـﮧ تــَـر از دیروز !

و هیچ ڪس نـِـمـﮯدآند

پشت ایـטּ دیوآنگـﮯ و سرخوشـﮯ

چـﮧ دردی را پنهاטּ ڪرده اَم . . .


سه شنبه هشتم اسفند 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

رها کردی چرا دست و دلم را ؟


رها کردی چرا دست و دلم را ؟

                   به خاک و خون کشیدی حاصلم را 

                                             مرا تو میکشی صدبار در روز

                                                                ولی من دوست دارم قاتلم را


سه شنبه هشتم اسفند 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

لبخند


به آن لبخندت که چون لبخند گلهاست

به رخسارت که چون مهتاب زیباست

به گلهای بهار عشق و مستی

... به قرآنی که آن را میپرستی

قسم ای نازنین تا زنده ام

تو را من دوست دارم میپرستم

سه شنبه هشتم اسفند 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

عشق یعنی اینکه...


عشق یعنی اینکه...

وقتی یه اس ام اس ازش میاد قبل از اینکه بدونی چی نوشته

لبخند میاد روی لبت،

همین که یه لحظه بهت فکر می کرده واست یه دنیا می ارزه...!!!


سه شنبه هشتم اسفند 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

شاید ... یه روزی ...


وقتی سرت با دیگران گرمه .... !

وقتی همه واست عزیز دل هستن و قربون صدقه شون میری ... !


وقتی سرگرم خوشیهات هستی ...!

چه اهمیتی داره من کجام ... !


ساکت و تنها یه گوشه ایستادم و فقط نگاه میکنم .

حتی دیگه شکایتم نمیکنم ... !


شاید ... یه روزی ... وقتی سرت رو برگردونی ...

که من بی صدا رفته باشم ..!

سه شنبه هشتم اسفند 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

اولین باری که دیدمت
When I first saw you I was afraid to talk to you
When I first talked to you I was afraid to like you

When I first liked you I was afraid to love you
Now that I love you I’m afraid to lose you

اولین باری که دیدمت میترسیدم باهات حرف بزنم

اولین باری که باهات حرف زدم ترسیدم بهت ابراز علاقه کنم

اولین باری که بهت ابراز علاقه کردم ترسیدم عاشقت بشم

حالا که عاشقت شدم میترسم از دستت بدم !!

سه شنبه هشتم اسفند 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

بگو تمام تـــــــــو مال مــــن است


بگو تمام تـــــــــو مال مــــن است

دلــــــــم میخواهد

حســـادت کنم به خـــــــودم…

...


چهارشنبه یازدهم بهمن 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

بی تــــــو همیشه خیسِ بارانم!!!!!


چتــرم باز باشد یا بسته فرقی نمی کند!

بی تــــــو همیشه خیسِ بارانم!!!!!


دوشنبه نهم بهمن 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

دلم تنگ شده ...

خیلی دلم تنگ شده برات عزیزم

واسه صدات

واسه نفسات

واسه دستات

واسه نگاهت

واسه همه چی دلم تنگ شده ...

میخوام کنارت باشم

اونجا بدون من چی کار میکنی ؟

من اینجا بدون تو چی کار میکنم ؟؟؟؟


دوشنبه نهم بهمن 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

درد دارد وقتی من....


درد دارد وقتی من

 

عاشقانه هایم را می نویسم

 

 

و دیگران یاد عشقشان می افتند

 

 

اما تو

 

    بیخیال...


سه شنبه سوم بهمن 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

دل تنگی


هر روز

تمام نیمکت های ۵ بعداز ظهر را بی تو مینشینم

تمام شعر های بی تو را مرور میکنم

و تمام ساعت های ۷ عصر را بی تو به خانه برمیگردم

اما

من که دو پا بیشتر ندارم

صدای نداشته ی قدم هایت را چه کنم


سه شنبه سوم بهمن 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺰﻥ !

ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺰﻥ !
ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻔﺘﯽ ...

ﺍﺳﻤﺶ "ﺣﺮﻑ ﺩﻝ" ﺍﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﻧﮕﻔﺘﯽ ..

ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ " ﺩﺭﺩ " ﺩﻟﺖ

دوشنبه دوم بهمن 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

ارزش یک بودن را ، فقط هنگام نبودن ، می توان فهمید . . .!!!


ارزش یک بودن را ، فقط هنگام نبودن ، می توان فهمید . . .!!!


شنبه سی ام دی 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

عاشق ترین مرد روی زمین

عاشق ترین مرد روی زمین

وقتی من پیشت میشینم

عاشق ترین مرد روی زمینم

اینو میدونی که

بی تو میمیرم

اخه تموم دنیام رو تو اون

چشمای ناز تو میبینم

ولی باد اومد و  هرچی که بود برد

حالا من بی تو تنهای تنهااااااام

ببین که چه خالی دستاااام

تو ببیــــــــــن

نیستی ببیـنـی چقدر بی تو خرابه حالم

بدون تو انگاری داره خراب میشه سرم

تمومه عالم

نیستی ببینی چقدربی تو خرابه حالم

بدون تو من واسه گریه کردن

100 بهونه دااارم


یکشنبه هفدهم دی 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

چشمهایم . . .

چشمهایم . . .

گاهی که دلم به اندازهء تمام غروبها میگرید

چشمهایم را فراموش میکنم

اما دریغ که گریهء دستانم نیز مرا به تو نمی رساند

من از تراکم سیاه ابرها میترسم و هیچ کس

مهربانتر از گنجشکهای کوچک کوچه های کودکی ام نیست

و کسی دلهره های بزرگ قلب کوچکم را نمیشناسد

و یا کابوسهای شبانه ام را نمیداند

با این همه ، نازنین ، این تمام واقعه نیست 

از دل هر کوه کوره راهی میگذرد

و هر اقیانوس به ساحلی میرسد

و شبی نیست که طلوع سپیده ای در پایانش نباشد

از چهل فصل دست کم یکی که بهار است

یکشنبه هفدهم دی 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

یـکـی را دوست میدارم ....


یـکـی را دوست میدارم

ولی افوس او هرگـز نمیداند

نـگـاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من که

او را دوست میدارم ...

ولـی افسوس

او هرگز نگاهم را نمیخواند

یه برگ گـل نوشتم من که

او را دوسـت میدارم...

ولی افسوس

یکـی ابر سیه امد ز ره روی ماه تابان را بپوشانید

صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامنت

بگو از من به دلدارم که

او را دوست میدارم ...

ولی افسوس

ز ابر تیره برقی جست و قاصدک را میان راه بسوزانید

کنون وا مانده از هرجا دگر با خود کنم نجوا

یکی را دوست میدارم

ولی افسوس

او هرگز نمیداند ...

یکشنبه هفدهم دی 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

نقطه سر سطر . . .

نقطه سر سطر . . .بچه ها بنویسید
با خط درشت
عشق را بنویسید
تکلیف شب شماست در دفتر
دل

صد بار از روی خط بنویسید

آن لحظه که دل منتظرت بودرسید
مانند همیشه باز هم زودرسید
آیینه من خدانگهدار توباد
باید بروم لحظه بدرود رسید

یکشنبه هفدهم دی 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

خوشبخت بشی عزیز من....

خوشبخت بشی عزیز من....

خوشبخت بشی عزیزکم بدون حتی اسم من

یادت بمونه عشق توست،تو تار و پود و جسم من

خوشبخت بشی بهار من فدای قلب عاشقت

نیستم دیگه که دردامو یواشکی بگم بهت

خوشبخت بشی خدا کنه باشی و اشکی نریزی

دوست ندارم خیس شه چشات حتی به قدر نا چیزی

خوشبخت بشی مثل قدیم لبات پر از خنده باشه

رفیق تو از این به بعد رفاقتش با درداشه

خوشبخت بشی که ارزوم تا ته دنیا همینه

خوش ندارم دو تا چشام تو رو تو غمها ببینه

خوشبخت بشی که راضی ام از تو و عشق پاک تو

بدون که باز دوست داره مخلص سینه چاک تو

خوشبخت بشی گریه نکن که عین ماهی جون میدم

راضی نشو با اشک تو دل رو به دست غم بدم

خوشبخت بشی ببینمنو دارم میخندم زورکی

خودت بگو که بعد از این غصه هامو بگم به کی

خوشبخت بشی عزیز من که کم نذاشتی واسه من

یادم نمیره اون شبو که دستتو دادی به من

خوشبخت بشی غصه نخور تنهایی عادت منه

بغض نکن و قوی بمون نذار دلم جون بکنه

خوشبخت شی اینا چیه داره میریزه از چشات

دوست دارم گریه نکن دلم چه تنگ میشه برات

خوشبخت بشی فدات بشم که خیس خیس گونه هات 

تو رو خدا صدام نکن با بغضی که داره صدات

یکشنبه هفدهم دی 1391  توسط  XxxIRAN ZAMINxxX   |

 

 
xxxiranzaminxxx@yahoo.com

 

 

دوست داشتن
ارزش دوست داشتن
بیماری
آخر فراموش ميشوم ...
باران که می بارد
دلم گرفته است!!!
مي خواهم...
دلتنگ !!!
روزگار ...

 

تیر 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
آذر 1390

 

 

فیس بوک
کلوب
غزل (دختر تهروني)
صدای خفقان
skyscraper
محفل سوته دلان
بازی
چت روم نسیم
تک چت
بهار چت
عاشقانه

 

 

RSS 2.0


ساخت فلش مديا پلير
....................................


  ....................................
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
 ....................................

کــد کــَج شــُدَنِ تَصــآویر

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

 

آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ